Plan nauczania

Lekcje odbywają się w godzinach popołudniowych i obejmują wyłącznie program muzyczny. Zajęcia z instrumentu głównego prowadzone są indywidualnie, zaś z przedmiotów teoretycznych grupowo.

Tygodniowe zajęcia w klasach 1-3:

2 × 30 min – instrument główny

2 × 45 min – kształcenie słuchu

1 x 45 min – rytmika

Tygodniowe zajęcia w klasach 4-6:

2 × 45 min – instrument główny

2 × 45 min – kształcenie słuchu

1 x 45 min – audycje muzyczne

2 x 45 min – zespół wokalny

1 x 30 min – fortepian dodatkowy (w klasach 5-6)