Rekrutacja

Do pierwszej klasy przyjmujemy uczniów w wieku 7-10 lat. Młodsze dzieci zapraszamy do zerówki i na kursy muzyczne organizowane przy Niepublicznej Szkole Muzycznej I stopnia w Radzyminie. Oferujemy kształcenie w klasach skrzypiec i fortepianu.

Główna rekrutacja do szkoły trwa od kwietnia do czerwca, zaś nabór uzupełniający do końca września. W trakcie bezpłatnego badania predyspozycji muzycznych dziecko i rodzic mają okazję zapoznać się z ofertą szkoły i uzyskać poradę dotyczącą wyboru instrumentu.